Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Toepassingsgebied
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2. Contractpartner, sluiten van het contract
Het koopcontract komt tot stand met LuxusHome GmbH.
Wanneer de producten in de onlineshop worden geplaatst, doen we een bindend aanbod om een ​​contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden verstrekt en uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in de winkelwagen accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvang je opnieuw een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.
We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen komen er verzendkosten bij. In de aanbiedingen vindt u meer over de hoogte van de verzendkosten.

Wij bezorgen alleen per post. Het is mogelijk de goederen zelf af te halen. Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betaling
In onze winkel zijn doorgaans de volgende betaalmethoden beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor de vooruitbetalingsmethode, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal Plus
Als onderdeel van de betalingsservice PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-services. U wordt doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u de betaalmethode PayPal heeft gekozen, om het factuurbedrag te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of u eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch door PayPal uitgevoerd direct na bevestiging van de betalingsopdracht. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie.

Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder, en uw kaart wordt belast. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie.

Als u voor de betaalmethode automatische incasso hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging voor automatische incasso. U wordt door PayPal op de hoogte gesteld van de datum van de afschrijving van de rekening (zogenaamde voormelding). Door de automatische incasso direct na bevestiging van de betalingsopdracht in te dienen, vraagt ​​PayPal de bank om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie.

Als u de betalingsmethode met factuur heeft gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole en indiening van de bestelling, dragen we onze vorderingen over aan PayPal. In dit geval kunt u alleen aan PayPal betalen met een schuldverlossend effect. Voor betalingsverwerking via PayPal zijn – naast onze algemene voorwaarden – algemene voorwaarden en het privacybeleid van PayPal van toepassing. Meer informatie en de volledige voorwaarden van PayPal voor aankoop op rekening vindt u hier:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

Sofort by klarna
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die is geactiveerd voor internetbankieren, u overeenkomend te identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Aankoop op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op rekening aan als betalingsmogelijkheid. Houd er rekening mee dat Klarna-facturen alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat u in elk geval aan Klarna moet betalen. Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.

Financiering via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u een aankoop op afbetaling aan als betalingsmogelijkheid. Houd er rekening mee dat Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar is voor consumenten en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan.
Met de financieringsservice van Klarna kunt u flexibel uw aankoop betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totale bedrag (maar minimaal € 6,95). Meer informatie over de aankoop op afbetaling van Klarna, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumptief krediet, vindt u hier.

Сontant bij afhalen
Contante betaling bij afhalen U betaalt het factuurbedrag contant bij afhalen

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

7. Transportschade
Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem direct contact met ons op. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

8. Garantie en garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de wettelijke garantiewet van toepassing.
Voor gebruikte goederen geldt het volgende: treedt het defect één jaar na levering van de goederen op, dan zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Defecten die optreden binnen één jaar na levering van de goederen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden aangetekend.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten:

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid,
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online winkel.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten:

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van de kant van ons , onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid te voorzien toen het contract werd gesloten. Schadebeperking, waarvan het optreden doorgaans kan worden verwacht. Anders zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OG), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
De Algemene arbitragecommissie voor consumenten van de Center for Arbitration Association, Straatsburg 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.