Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroeping van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LuxusHome GmbH, Güldenwerther Bahnhofstrasse 2, 42857 Remscheid, Duitsland, Info@luxushome-shop.de , telefoon: 02191/5899487) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail verzonden) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen we u alle betalingen teruggeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Dat zullen wij onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract uitvoeren. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor een bedrag van € 100,00 EUR. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan LuxusHome GmbH, Güldenwerther Bahnhofstrasse 2, 42857 Remscheid, Info @ luxushome-shop.de, Duitsland

– Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument (en)

– Adres van de consument (en)

– Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

– datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.